Bön – Varför hör inte Gud mig?

Home / Media / Video / Bön – Varför hör inte Gud mig?

February 28, 2021

Bön – Varför hör inte Gud mig när jag ber? Det är kraft i bön. Bibeln ger oss kriterier till besvarad bön. Lär dig vad dessa är, och andra tips till ett framgångsrikt kristet liv där bön är i centrum. I korta drag: Bekännelse av synd, omvändelse och en levande förbindelse är grundläggande för besvarad bön. Sedan ger Bibeln ännu fler kriterier på att våra böner ska bli besvarade.

Christian is an experienced teacher of the Bible, a nurse, and a public speaker. He loves to help others to more healthy and meaningful lives. Christian is fascinated by bible prophecy, that is very relevant today. Within health he has a passion for lifestyle, preventive health and natural remedies.

0 Comments