Åpenbaringen 13 – Luther, pavemakten og USA

Home / row / Åpenbaringen 13 – Luther, pavemakten og USA

March 27, 2016

Jeg besøkte reformasjonsbyen Wittenberg i 2014. Det var store plakater overalt: ”Luther 2017 – 500 år med reformasjon”. Til denne anledningen ønskes det at verdens menigheter vil komme sammen og bli én.

Pave Frans er invitert til Wittenberg, 31. oktober, på 500-årsjubileet til reformasjonen, der også den katolske kirka vil delta. Hvorfor vil protestantene og katolikkene komme sammen i denne store feiringen i Wittenberg, som var begynnelsen av reformasjonen der Martin Luther i 1517 satte opp sine 95 teser?

Jesuit-paven Frans ble raskt anerkjent rundt om i verden etter at han ble valgt som ny leder. Frans har reist verden rundt og samtalt med ledere av mange religioner og menigheter, Google, Instagram, Barack Obama, amerikanske kongressen, samt holdt møte for verdens statssjefer.

Er dette oppfyllelse av profetiene?

I Daniel 2 og 7 finner vi spennende profetier om store verdensriker gjennom historien:
Babylon, Medo-Persia, Grekenland, Romerriket, og tilslutt beskrives et lite horn i Daniel 7.

6 fakta om antikrist-makten:

 1. Riket oppstod mellom de 10 rikene i Vest-Europa, etter at Romerriket falt. (Dan 7:8)
 2. Et lite rike (Dan 7:8)
 3. Tre av rikene støtes bort da dette riket stod frem. (Dan 7:8)
 4. En blasfemisk makt som taler bespottelige ord mot Gud (Dan 7:8,25, Åp 13:5-6)
  I følge Bibelen betyr bespottelse å gjøre seg selv til Gud (Joh 10:33), og gjøre krav på å kunne tilgi synd (Mark 2:5-7)
 5. Sette seg fore å forandre tider og lover (Dan 7:25)
 6. Forfølgelse av de hellige i 1260 profetiske dager (Dan 7:25, Åp 13:5-7)

Beskrivelsen av antikrist passer kun in på et rike/system: Den katolske kirka. Tradisjonelt sett har dette vært forståelsen til mange protestantiske menigheter. Dette fortalte også Ellen G. White og vi leser det i SDAs egen bibelkommentar.

Selv om antikrist er et korrupt system, så finnes det mennesker her, oppriktige i sin tro, som Gud elsker. Det største bedraget noensinne er profetert til å skje i disse siste dager av verdens historie, og vi må unngå å bli lurt.

Ordet anti betyr imot, eller i stedet for. Det er nettopp dette den katolske kirke gjør:

 • Paven er sett på som Kristi vikar, Gud selv på jorden, og prestene kan tilgi synd.
 • De sier at de har forandret Sabbaten til Søndag, og det andre budet er fjernet.
 • De 1260 åren begynte da den katolske kirke fikk makt i 538 e.Kr., frem til 1798 da Napoleons general Berthier tok paven til fange, og pavekirken fikk nå sitt ”dødelige sår” som beskrevet i Åp. 13:3.
  En profetisk dag i apokalyptiske profetier=et bokstavelig år (4 Mos 14:34, Hes 4:6, Luk 13:32-33)

Det lille hornet er det samme som dyret fra havet i Åpenbaringen 13. Et studie av Daniel 7 og Åp. 13 vil vise dette.

Kan vi se at såret leges siden 1798?*

Åpenbaringen 13:3-4: “Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.”

“Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»”

Den store strid handler om tilbedelse. Verden vil tilbe dyret, men i virkeligheten tilber de draken, djevelen (Se Åp 12).

1929 fikk Paven på nytt makten til å regjere over Vatikanstaten, og siden da har det gått fremover.

I det siste finner vi noen interessante overskrifter i media:

 • ”Kan Pave Frans lege stridighetene i kristendommen?”
 • ”Frans fortsetter å ta verden med storm.”
 • ”Pave Frans er den eneste lederen respektert nok til å gjøre slutt på dagens kriger.”

Han har virkelig tatt på seg en rolle som fredsadvokat i mange konflikter i dag:

Konflikten mellom jøder og muslimer, USA og Kuba, ISIS, etc.

I mars 2016 er Pave Frans verdens mest populære politiske leder, rett før Barack Obama som kom på andre plass, i følge en undersøkelse.

En forsoningsprosess har begynt blant katolikker og protestanter på ledelsesnivå, noe du kan lese om på Vatikanets hjemmeside, og Luther2017.de.

I Wittenberg finnes en ny økumenisk park, Luther-hagen, som skal stå klar i 2017, med trær fra menigheter verden rundt. Den katolske kirke, og den ortodokse kirke er de første trærne plantet, fulgt av protestantiske menigheter.

Målet beskrives er å gå mot én verdensreligion.

Har den protestantiske verden glemt å ”protestere”?

Luther 2017 Reformation anniversary Wittenberg

USA og Pavemakten

Siste halvdel av Åpenbaringen 13 handler om et annet dyr, som symboliserer USA. Denne makten vil samarbeide med den katolske kirka og stifte nye lover som tvinger frem tilbedelse av dette første dyret. Her stilles verden på et valg: Følge de nye lovene, eller velge Jesus og Guds bud, for så å bli forfulgt og drept.

2013 ble Pave Frans utnevnt til årets person av Time’s Magazine.

2014 ble han også utnevnt til én av de mest innflytelsesrike personer i verden. Barack Obama skrev en artikkel om Pave Frans i den forbindelse og kalte ham for en ”moralsk leder i ord og handling.”

I juni 2015 utgav Pave Frans et miljø-encyklika der han mot slutten oppmuntrer verden til Søndagshelligholdelse, for naturen og de fattige. Han sa at vi har skuffet Guds forventninger i forhold til miljøet. Senere samme dag sa Obama at Pave Frans har full moralsk autoritet, og at han stiller seg helt bak ham.

I September 2015 besøkte paven USA og møtte Obama i det hvite hus. Da han senere talte til den amerikanske kongressen fikk han stående applauser gjentatte ganger under talen.
New York Times kalte det en milepæl for den katolske kirka. CNN kalte det en omforming av katolsk politikk, og sa at Pave Frans vokser frem til en global politisk leder.

Dette er virkelig en milepæl! Nesten 1/3 av kongressen som var samlet var katolikker.
USA har:

 • En katolsk visepresident
 • En katolsk Speaker of the house
 • Seks av ni Supreme Court justices er katolikker

Hvem ville ha trodd for 20 år siden at en Jesuit-pave ville tale i kongressen i USA og til FN, nesten hele verdens overhoder, og søke enhet?

Paven har også hatt møter med ledere for flere kristne menigheter, lutheranere, mormonene, jøder, ortodokse, muslimer, etc.

Han oppmuntrer alle verdens religioner til å komme sammen.

Dette mine venner, er nettopp det som Åpenbaringen 13 og profetiens ånd snakker om vil skje.

Profetiene oppfylles fremfor våre øyne!

Sann tilbedelse

Vi lever i endens tid! Det siste bedraget vil bli så stort av vi ikke kan stå imot det uten å kjenne Gud og Hans ord.

Åpenbaringen 13 handler om falsk tilbedelse og falsk enhet.

Åpenbaringen 14 handler om sann tilbedelse av Gud.

Hele verden vil bli bedratt og følge dyret, med unntak av en liten gruppe som alle holder Guds bud, og har Jesus tro (Åp 14:12). Disse ”har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet” (Åp 13:8).

Hvilken side vil du stå på?

Nå er tiden for å forberede seg, nå er tiden for å be, og studere Guds ord, nå er tiden til å fullt og helt overgi seg til Gud, og forkynne de tre englenes budskap.

La oss våke, be og arbeide i det vi beskuer Kristus, vår frelser og vårt eneste håp.

Jesus kommer snart!

 

* Mye har skjedd siden 1798, men pga. begrensning av plass har jeg valgt å fokusere på utviklingen de siste årene. Se mer på: 2017.empowermissions.org

Christian is founder of Empower Missions. He is an experienced teacher of the Bible, a nurse, and a public speaker. Christian loves to help others to more healthy and meaningful lives. He is fascinated by bible prophecy, that is very relevant today. Within health he has a passion for lifestyle, preventive health and natural remedies.