Borde protestanter och katoliker förenas?

Home / Borde protestanter och katoliker förenas?

October 23, 2016

31 okt 2017 handlar inte bara om Halloween. Detta speciella datum markerar 500-årsjubileumet av en händelse som förändrade historiens gång.

“Pang! pang! pang!” lät det från hammaren när den Augustinska munken Martin Luther spikade upp sina berömda “95 teser om avlatens innebörd” på dörren till slottskyrkan i Wittenberg i Tyskland. Kort sagt beskrev och fördömde Luthers dokument det utbredda bruket att betala pengar till den romersk-katolska kyrkan i utbyte mot certifikat, som kallas “avlat”, och som beviljar nåd för synder som begåtts av de som betalar.

Avlat är lögner, dundrade den tyska munken. Guds förlåtelse är en gåva. Den är inte till salu!

Året var 1517 e.Kr. och Luthers kraftiga “pang” skakade Europa. Då hans revolutionerande budskap spreds vitt och brett, blev det Guds verktyg för att tända den protestantiska reformationen. Ordet “protestant” betyder “en som protesterar”.  Som ett resultat av Luthers proteströrelse förlorade miljontals människor förtroendet för påvar och präster, och övergav den romerska kyrkan. Protestantiska kyrkor såsom den lutherska kyrkan, presbyterianska kyrkan, baptistkyrkan, metodistkyrkan med flera bildades i kölvattnet av en rörelse som inte gick att stoppa.

Reformationen på väg att dö ut

Snabbspola framåt 500 år till den 31 oktober 2017. Är reformationen över? Är protesten död? Miljontals tror det. Se dig om. Kolla på nyheterna. Idag är det oräkneliga så kallade “protestanter” som åter förenas med den romerska kyrkan i en storskalig ekumenisk rörelse. “Låt oss lägga våra olikheter åt sidan, “föreslår nu ledarna på båda sidor om klyftan, “och förenas för att välsigna världen.” Men ska katoliker och protestanter förenas? Finns det inte flera viktiga skillnader mellan dem, skillnader som inte bör äventyras och skillnader som kristna även bör vara villiga att dö för? Låt oss ta reda på det.

Kärnan av den protestantiska kontra katolska kontroversen kretsar kring hur syndare som vi människor kan för evigt frälsas och komma till himlen. Det är inte en liten sak, eller hur? 1450 e. Kr. uppfanns tryckpressen, och den första boken som trycktes var Bibeln. För första gången kunde kristna i Europa betrakta de heliga sidorna av Guds bok. 1501 upptäckte Martin Luther en latinsk bibel i ett bibliotek i Tyskland. Otroligt, tänkte Luther medan han läste den, detta är annorlunda än vad min kyrka lär.

Först försökte Luther att reformera katolicismen, men hans ansträngningar mötte brutalt motstånd. “Ta tillbaka, kättare!” hotade de påvliga ledarna envist “eller bli brända på bålet!”
“Nej!” kontrade Luther, “kristna borde sätta Guds Ord först, även över påven.” Kriget var igång. När konflikten hettade till utvecklade protestanterna så småningom följande grundläggande principer. Deras stridsrop var:

“Sola Scriptura” enbart genom Skriften

“Sola Christo” enbart genom Kristus

“Sola Fide” genom tron allena

“Sola Gratia” enbart genom nåd

Stora skillnader i trosläror mellan protestanter och katoliker

Ja, den romersk-katolska kyrkan undervisade också (som den gör ännu idag), om vikten av tro, om värdet av bibelläsning, och om frälsning genom Kristus och hans nåd; men trots det blev det lilla latinska ordet på fyra bokstäver “sola” (som betyder “allena”) skiljelinjen mellan reformerande protestanter och katolicism.

På 1500-talet, lärde protestanter ut att en person kan nå himlen endast genom Guds nåd, genom tron allena, genom Jesu Kristi fullkomliga förtjänster enbart, baserat på vad som ensamt står i Bibeln; medan Rom lade till åtskilliga traditioner som krav för frälsning, såsom att be till Maria och döda helgon, upprepa rosenkransen, bekänna synder för präster, utföra botgöringsarbeten, betala pengar för att frigöra sina döda släktingar från lågorna i skärselden, och framför allt tron på den högsta myndigheten “påven” som efterträdare av Sankt Petrus, universalhuvudet för kristendomen. Rom lade också till tanken att Guds förlåtelse kunde erhållas genom att köpa avlat.

“Ja, dessa traditioner nämns inte i Bibeln specifikt “medgav både påvar och präster”, men de kommer från den Helige Ande som arbetar genom Guds kyrka.”

“Tyvärr, kontrade protestanter, “vi kan inte köpa det. Vi ska hålla oss till Skriften, inte myter påkomna av människor. “Under 1500-talet delade dessa frågor upp kristenheten.

Bibelns profetior avslöjar

Speciellt när kampen intensifierades vände sig Luther till profetiorna. Med hjälp av levande ljus läste han Paulus högtidliga förutsägelse om något som skulle komma att avfalla i den kristna historiens dåtida framtid (2 Tessalonikerbrevet 2:3); om en “syndens människa” som skulle komma att uppstå i dess spår (vers 4), om ett “vilddjur” som skulle komma att föra ett hårt “krig mot de heliga” (Uppenbarelseboken 13:1, 7), och om en mystisk babylonisk sköka (en falsk kyrka) som skulle komma att inneha olagliga politiska relationer med “kungarna på jorden” (Uppenbarelseboken 17:1, 5; 18:4). Så småningom kom pusselbitarna på plats. Förskräckt insåg Luther slutligen att han hade upptäckt både Kristus och Antikrist. Starkt manad av Guds Ande, kastade Luther slutligen sin politiska korrekthet åt sidan, gick ut offentligt och förklarade: “Vi här är av den övertygelsen att påvedömet är säte för den sanna och verkliga Antikrist” (18 augusti, 1520).[1]

Katolicism är en skickligt utformad falsk kristendom, insåg Luther klart. Den här läran blev en standarddoktrin i den protestantiska läran, och delades av John Calvin (presbyterian), John Wesley (metodist), Charles Spurgeon (baptist), Matthew Henry (bibelkommentator), och otaliga andra. Googla detta, det är fakta. Protestanthistorikern John Foxe, författare till den kristna klassiska boken, Foxe’s Book of Martyrs, ekade samma övertygelse när han skrev:

”Bortsett från maximerna och andan i evangeliet, har påvekyrkan genom att beväpna sig med kraften av svärdet, förargat Guds församling och under flera århundraden försökt att utrota den, en period i historien väl värt, “den mörka medeltiden.”       Kungarna på jorden gav sin makt till “vilddjuret.”[2]

Del av sista tidens händelser

Men har inte tiderna förändrats kanske du undrar. Visst har de det. Men i huvudsak är det inte Rom som har förändrats, utan protestantismen. Omedvetet uppfyller nu protestanter som söker förening med Rom en gammal apokalyptisk profetia som säger att i tidernas slutskede kommer hela världen förundra sig och följa vilddjuret (Uppenbarelseboken 13:3).

Kära läsare, Bibeln är fortfarande Bibeln, vilddjuret är fortfarande vilddjuret, och evig frälsning från våra syndiga förbrytelser mot Guds tio bud kommer endast genom enkel tro på Jesus Kristus enbart (se 1 Johannes 3: 4; Apostlagärningarna 4:12). Profetiorna i Bibeln förutspår också att precis innan vår Frälsare åter kommer tillbaka (Uppenbarelseboken 14:14-16) kommer Gud Allsmäktig att inleda sin avslutande fas av den protestantiska reformationen genom det globala tillkännagivandet av de tre änglarnas budskap skrivna i Uppenbarelseboken 14:6-12.

Guds heliga vilodag förändrad

Plocka upp en bibel. Läs Uppenbarelseboken 14:6-12 för dig själv. Guds tre änglar meddelar att “stunden för Hans dom har kommit” (vers 7), uppmanar till sann tillbedjan av Skaparen (vers 7), och varnar för “vilddjuret” (den romerska kyrkan) som vi nu inser också har förändrat Guds ursprungliga sjundedagssabbat, lördagen, till söndag (se 1 Mosebok 2:1-3; Daniel 7:25; Uppenbarelseboken 14:7, 12; 2 Mosebok 20:8-11; Matteus 12:8; 28:1, 2; Johannes 14:15). Tio Guds bud är lika giltiga idag som de alltjämt varit, och det fjärde budordet handlar just om Sabbaten, från fredag solnedgång till lördag solnedgång. Sabbaten, den sjunde dagen, är Guds heliga dag och har varit så ända från skapelsen. Den har inte förändrats. Det var den katolska kyrkan som förändrade den[3] då hedendom blandades in i kristendomen och solens dag, söndagen istället började helighållas trots att det aldrig sanktionerats i Bibeln, vare sig av Jesus själv eller hans apostlar.

Framför allt uppmanar Guds slutgiltiga budskap oss alla att tro på “det eviga evangeliet” (vers 6) om Jesus Kristus som älskar alla, och som har betalat det fulla priset för våra synder (se Johannes 3:16; 1 Korinterbrevet 15: 3, 4).

Missta dig inte, Guds reformation lever ännu och kommer att finnas ända fram till slutet av tiden.

Låt oss vara en del av det.

Gratis resurser

[1] LeRoy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, Vol. II (Washington D.C.: Review and Herald, 1948), 121.

[2] John Foxe, Fox’s Book of Martyrs, edited by William Byron Forbush, D.D. (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1926), Chapter IV, 43, https://books.google.com/books?id=bFcelO7scMgC&pg, emphasis added.

[3] http://glowonline.org/dan7/ (Se punkt 24)

Empower Missions is run on a voluntary basis, with the aim to bring God’s Message to every soul. Our vision is to enlighten, equip and empower people in this generation. We strive to help others to healthy and meaningful lives.

0 Comments

Submit a Comment