Vad händer efter döden? Detta är en fråga som de...