Vad händer efter döden?

Home / Media / Video / Vad händer efter döden?

August 29, 2020

Vad händer efter döden? Detta är en fråga som de flesta ställer sig minst en gång i livet.

De kristna i den antika Medelhavsvärlden använde katakomber, ett nätverk av underjordiska utrymmen till begravning. Men under tider av förföljelse blev katakomberna tillflyktplatser eftersom dessa begravningsplatserna skyddades av romersk lag. När kyrkor ovan jord förstördes, möttes de kristna i dessa underjordiska kapeller. År 200 e.Kr. hade de kristna grävt nästan 1000 km med gravar både i och runt Rom.

Så småningom expanderades katakomberna med trappuppgångar och flera underjordiska nivåer. Romarna föredrog kremering, men de kristna följde den praxis att lägga de döda i katakomberna, som de kallade caiametria – sovplatser, som visar att för en kristen var döden bara en sömn – tills uppståndelsen.

Döden är ett mycket diskuterat, men också väldigt missförstått ämne. För många förknippas det med mystik. Det är något skrämmande. Sedan finns det de som tror att deras avlidna familjemedlemmar inte alls är döda, utan lever vidare i en annan dimension.

Men spelar det någon roll om vad man tror om döden? Absolut! Vi ska inte gissa oss fram till något här, utan låta Bibeln tala för sig själv.

Christian is founder of Empower Missions. He is an experienced teacher of the Bible, a nurse, and a public speaker. Christian loves to help others to more healthy and meaningful lives. He is fascinated by bible prophecy, that is very relevant today. Within health he has a passion for lifestyle, preventive health and natural remedies.

0 Comments

Submit a Comment